Syndyk sprzeda pakiet akcji

Syndyk sprzeda pakiet akcji
Rodzaj: Ogłoszenia syndyka
Forma: Wierzytelności niepieniężne

Syndyk sprzeda 30 akcji ELEKTRIM SA w Warszawie KRS:0000039329

Syndyk masy upadłości Sławomira Langera sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. JG1J/GUp-s/137/2023 30 akcji (PLEL TIM00013) spółki ELEKTRIM SA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000039329, NIP 5260207746, REGON 000144058.
Cena wywoławcza wynosi 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
Termin składania ofert do 10 lipca 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 10 lipca 2024 r. o godz. 15:30.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Romana Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera), przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem ww. podmiotów o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż akcji ELEKTRIM SA – Sławomir Langer”.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat[małpa]kancelariaskonieczna.pl.
Regulamin wraz z operatem szacunkowym dostępne na stronie: http://www.radcaprawny-skonieczna.pl/ogloszenia.

Location

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.