Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk sprzeda ruchomości
Rodzaj: Ogłoszenia syndyka
Forma: Wierzytelności niepieniężne

Syndyk Masy Upadłości
Global Construction sp. z o.o. w upadłości w Świnoujściu sprzeda z wolnej ręki:

1) pojazdy, maszyny, narzędzia za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości wskazaną w załączniku nr 1, tj. łącznie 94 900,00 zł netto (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych),
2) materiały za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości wskazaną w załączniku nr 2, tj. łącznie 580 006,00 zł netto (pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześć złotych).

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za dany pakiet lub poszczególne ruchomości, płatne na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: ING Bank Śląski S.A. 03 1050 1559 1000 0090 8285 5546 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 21.05.2024 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin) do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż – ruchomości SZ1S/GUp/24/2024”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Syndyk zastrzega, iż w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty złożone na zakup wszystkich ruchomości objętych konkursem ofert, a następnie w przypadku braku takich ofert, będą rozpatrywane oferty na zakup poszczególnych ruchomości.

Szczegółowe informacje poprzez e-mail: sekretariat[małpa]kancelariaszczecin.eu

Location

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.