Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały w spółce

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały w spółce
Rodzaj: Ogłoszenia syndyka
Forma: Wierzytelności pieniężne

INFORMACJA O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
Syndyk Masy Upadłości Jolanty Hachuły w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości 80 udziałów w spółce CHARGE Sp. z o.o. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000550071, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z wartością nominalną.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat[małpa]nowak-kancelaria.pl oraz na stronie http://www.doradca.nowak-kancelaria.pl
Termin składania ofert: 24 maja 2024 r.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 14:00 w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość.

Location

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.