Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki

Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki
Główna branża firmy: Budownictwo
Forma prawna: Inna forma
Pracownicy firmy: Nie
Zasięg działalności: Europa

BRANŻA BUDOWLANA I WYKOŃCZENIOWA
ZAPASY MAGAZYNOWE
Syndyk masy upadłości
INCANA S.A. w upadłości
z siedzibą w Ścinawie
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
w formie konkursu ofert sprzedaż ruchomości,
tj. wyrobów gotowych marki INCANA S.A. i zapasów towarów za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości:

• Szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu sprzedaży, tj. łącznie 1.599.807,14 zł netto (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć osiemset siedem złotych i 14 groszy)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości złożonej oferty, przed upływem terminu na złożenie ofert, na rachunek masy upadłości 93 1090 2082 0000 0001 2252 2971, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. oraz złożenie oferty zgodnie z regulaminem, w terminie do dnia 12.06.2024 r. (decyduje data wpływu) na adres: Biuro Syndyka Anny Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok 13, 50-302 Wrocław, do godziny 14:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – LE1L/GUp/6/2023”.
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 r. o godz. 9:00 w Biurze przy ul. Jedności Narodowej 234 lok 13, 50-302 Wrocław. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Syndyk zastrzega, iż w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty złożone na zakup wszystkich ruchomości objętych konkursem ofert, a następnie w przypadku braku takich ofert, będą rozpatrywane oferty na zakup poszczególnych ruchomości.
W celu zapoznania się z wyrobami gotowymi i towarami, uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży (regulaminem sprzedaży), proszę o kontakt z Biurem Syndyka Anny Łaskawiec, e-mail: sprzedaz[małpa]annalaskawiec.pl

Location

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.